10.11.2023 Naujienos

Lapkričio 11-oji – Lenkijos Nepriklausomybės diena

Prieš 105 metus, 1918 m. lapkričio 11 d., Lenkija, ištvėrusi imperialistų priespaudą, visas represijas bei bandymus rusifikuoti bei germanizuoti, išsaugojusi savo kalbą ir kultūrą, atkūrė nepriklausomybę ir po 123 metų vėl atsirado pasaulio politiniame žemėlapyje.

Palanki situacija atkurti nepriklausomybę susidarė susipriešinus Vokietijai, Austrijai-Vengrijai ir Rusijai, joms nesutariant „lenkų klausimu“. Taip pat tam didelės įtakos turėjo Lenkijos elitas, kuris po paskutinio padalijimo visą laiką stengėsi išlaikyti tautos savimonę ir ją skiepijo paprastiems žmonėms. Svarbų vaidmenį atliko po XIX a. 7 dešimtmečio įvykių Galicijos išsaugota politinė autonomija – šis kraštas tapo lenkų išsivadavimo judėjimo centru. Po Pirmojo pasaulinio karo susidariusia situacija pasinaudojo ir paskelbė nepriklausomybę ne tik Lenkija, bet ir daugelis kitų Europos šalių.

 

Scheduled Naujienos