22.01.2019 - 15.02.2019 Wystawy

Hafty. Karolina Lizurej

Svoju autorskú výstavu prác umeleckej tkaniny predstaví poľská umelkyňa Karolina Lizurej, laureátka Ceny riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave v rámci 5. medzinárodného trienále Textile Art of Today 2018/2019. Autorka je absolventkou varšavskej Akadémie umení, pričom je laureátkou početných vyznamenaní: Ceny ministra kultúry a národného dedičstva (2012, 2013) či Umeleckej ceny Siemensa (2014). Umelkyňa doslova kreslí niťou – obyčajne čiernou – na plátne alebo bielej bavlne. Hlavnou témou jej diel je človek, pričom východiskom pre tvorbu tkanín sú skice na papieri. Súčasťou expozície budú aj autorkine obrazy. Výstava potrvá do 15. februára.

plagat vystava Karolina Lizurej Bratislava
from to
Scheduled ical Google outlook Wystawy

Twórczość z naszych szeregów: Kamila Zielińska 🗓

Wystawa: Twórczość z naszych szeregów - Kamila Zielińska
12 12.2019 10 01.2020 Wystawy

Walka i cierpienie: Polacy podczas II wojny

Wystawa o II wojnie światowej
11 09.2019 Wystawy