Język polski możesz studiować na następujących słowackich uczelniach:

Katedra Filologii Słowiańskich, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie
Studia środkowoeuropejskie
fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovanskych-filologii

Instytut Studiów Środkowoeuropejskich, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Preszowski w Preszowie
Studia środkowoeuropejskie
unipo.sk/filozoficka-fakulta/instituty-fakulty/iss

Katedra Języków Słowiańskich, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
Polonistyka
ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika

Katedra Języków i Kultur Środkowoeuropejskich, Wydział Studiów Środkowoeuropejskich, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze
Lektorat języka polskiego
usjk.fss.ukf.sk