Instytut Polski w Bratysławie nie wydaje certyfikatów poświadczających znajomość języka polskiego. Uczestnicy mogą uzyskać taki certyfikat we własnym zakresie, przystępując do egzaminów organizowanych przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego (Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław).

www.nava.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja

www.certyfikatpolski.pl