Instytut Polski w Bratysławie angażuje się w ponad 180 przedsięwzięć rocznie. Blisko połowę z nich realizujemy poza naszą siedzibą i poza Bratysławą. Współpracujemy przede wszystkim z twórcami i instytucjami polskimi, ale liczne są też projekty promujące polską kulturę realizowane ze słowackimi partnerami: twórcami, instytucjami, stowarzyszeniami. Oprócz wsparcia informacyjnego i promocyjnego, oferujemy wsparcie organizacyjne, materialne, techniczne, logistyczne czy finansowe.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania pomysłów i projektów. Powinny one zawierać podstawowe informacje: udział polskich uczestników, odniesienie do polskiej twórczości (np. przedstawienie teatralne, film, utwór muzyczny), termin i miejsce realizacji, budżet całkowity, w tym inne źródła finansowania, sposoby promocji, do kogo projekt jest skierowany, jaka publiczność jest spodziewana, zobowiązania głównego organizatora przedsięwzięcia, oczekiwania wobec Instytutu Polskiego. Mile widziana jest skrótowa informacja o wydarzeniu, którą możemy umieścić w programie IP. Podstawowym kryterium oceny jest promocja polskiej kultury i polsko-słowackiej współpracy kulturalnej.  

Im szybciej będziemy wiedzieć o nowym projekcie, im więcej będziemy o nim wiedzieć, tym większa szansa na jego realizację.

Nasz program przygotowujemy w interwałach kwartalnych. Zgodnie z obowiązującymi nas procedurami, projekt programu kwartalnego wysyłamy do akceptacji do Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. Dopiero jego decyzja stanowi potwierdzenie wsparcia Instytutu Polskiego dla danego projektu. Wszystkie projekty wsparte przez Instytut powinny być opatrzone naszym logo – jest to minimalny warunek współpracy.

Zdając sobie sprawę, że nie wszystkie projekty bywają realizowane zgodnie z planem, oczekujemy też bezzwłocznej informacji o możliwych zmianach w terminie i lokalizacji przedsięwzięcia, jego uczestnikach.

Propozycje projektów możecie wysłać do nas mailem na adres bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl, lub pocztą na adres:

Poľský inštitút
PO Box. 153
Nám. SNP 27
814 99 Bratislava