Dyrekcja:
Anna Opalińska
Dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie
tel: +421 2 544 32 012

Monika Olech
Zastępca Dyrektora Instytutu Polskiego w Bratysławie
email: monika.olech[@]msz.gov.pl
tel: +421 2 544 32 013

Dział programowy:
Wilhelm Hess
Menedżer projektów (muzyka, film, teatr)
email: wilhelm.hess[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 015

Marta Miara
Galeria, menedżer projektów (sztuka, design, sieci społecznościowe)
email: galeria.bratislava[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 015

Mário Kyseľ
Ekspert ds. PR, tłumacz, sieci społecznościowe
email: program.bratislava[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 088

Teresa Lukáčová
Biblioteka, kursy języka polskiego, menedżer projektów (literatura, konkursy)
email: teresa.lukacova[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 088

Dział administracyjny:
Grażyna Lašček
Sekretariat
email: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl
tel: +421 2 544 32 013, +421 2 544 32 030

Andrej Dlabáč
Sprawy administracyjne, kierowca

Natalia Hartlová
Referent ds. administracyjno-finansowych