Dyrekcja:
Anna Opalińska
Dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie
tel: +421 2 544 32 012
sekretariat e-mail: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl
sekretariat tel: +421 2 544 32 013, +421 2 544 32 030

Monika Olech
Zastępca Dyrektora Instytutu Polskiego w Bratysławie
email: monika.olech[@]msz.gov.pl
tel: +421 2 544 32 013

Dział programowy:
Wilhelm Hess
Menedżer projektów (muzyka, film, teatr)
email: wilhelm.hess[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 015

Mário Kyseľ
Ekspert ds. PR, tłumacz, sieci społecznościowe
email: program.bratislava[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 088

Teresa Lukáčová
Biblioteka, kursy języka polskiego, menedżer projektów (literatura, konkursy)
email: teresa.lukacova[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 088

Aleksandra Stencel
Menedżer projektów (wystawy, sztuki wizualne)
email: galeria.bratislava[@]instytutpolski.pl

Marta Miara
urlop macierzyński

Dział administracyjny:
Wakat, obowiązki tymczasowo wykonuje p. J. Drobotová
Sekretariat
email: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl
tel: +421 2 544 32 013, +421 2 544 32 030

Jana Drobotová
Referent ds. administracyjno-finansowych
e-mail: jana.drobotova[@]instytutpolski.pl

Wakat
Sprawy administracyjne, kierowca