Kursy języków słowiańskich, w tym języka polskiego, są zazwyczaj oferowane w semestrze zimowym i letnim przez Katedrę Filologii Słowiańskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.

Na kurs należy zapisać się drogą elektroniczną u koordynatorki dr Zuzany Obertovej (zuzana.obertova@uniba.sk). Więcej informacji na stronie internetowej katedry.