22.10.2020 Aktualności

Tydzień ONZ – 75. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych

Z okazji 75-lecia powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych MSZ zorganizował serię paneli eksperckich oraz kampanię informacyjno-promocyjną pod hasłem Tydzień ONZ.

– ONZ powołano po to, by po tragicznych doświadczeniach II wojny światowej uniknąć kolejnego globalnego konfliktu. Mimo że skuteczność ONZ nierzadko jest przedmiotem krytyki, należy przyznać, że w tym wymiarze organizacja w pełni spełniła swoją rolę – ocenił minister Rau w wystąpieniu podsumowującym tydzień wirtualnych debat dotyczących najważniejszych aspektów działania ONZ.

W sobotę 24 października przypada 75. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy ze Stowarzyszeniem Narodów Zjednoczonych w Polsce (United Nations Association Poland – UNAP) zorganizowało Tydzień ONZ – serię wirtualnych dyskusji, w ramach których dyplomaci, akademicy i praktycy rozmawiali o priorytetowych obszarach działalności organizacji, a także Polski na jej forum.

Dzisiejszy panel „Jaka Polska w jakim ONZ?” otworzył minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji podsumował wydarzenia Tygodnia ONZ, których tematyka skupiała się na filarach działalności organizacji – prawach człowieka, pokoju i bezpieczeństwie oraz rozwoju. Minister zwrócił również uwagę na szczególną rolę młodzieży oraz zwiększające się zaangażowanie tej grupy w działania organizacji.

W swoim wystąpieniu szef polskiej dyplomacji, odnosząc się do historycznego momentu 75. Rocznicy, podkreślił: – Trudno wymiernie ocenić i zmierzyć działalność ONZ. W mojej opinii jednak pozytywna rola Narodów Zjednoczonych jest niekwestionowana i nie ma dla tej organizacji realnej alternatywy.

Odnotowując zaangażowanie Polski, Minister Rau przypomniał o niedawno zakończonym członkostwie w Radzie Bezpieczeństwa oraz powrocie w 2019 r. polskich żołnierzy do służby w ramach misji pokojowych ONZ. Zwrócił także uwagę na działania Polski na rzecz ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw grup najsłabszych – dzieci i osób z niepełnosprawnościami oraz obronie wolności religii i przekonań, które są priorytetami obecnego członkostwa Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ.

W trakcie wydarzenia jednym z panelistów był wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, który odniósł się do kluczowych z punktu widzenia Polski zadań ONZ, priorytetowych obszarów działań oraz kwestii reformy organizacji.

Zapis dyskusji i wystąpień, które odbyły się w ramach Tygodnia ONZ dostępny jest tutaj.

Scheduled ical Google outlook Aktualności

II Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława

Do 31 maja można się zgłaszać do Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki. Druga edycja Konkursu odbędzie się od 11 do 18 września 2021 roku w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
10 05.2021 Aktualności

Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2020. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 15 sierpnia 2021 r.
07 05.2021 Aktualności

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 🗓

Gdy 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił Ustawę Rządową Rzeczypospolitej Obojga Narodów znaną jako Konstytucja 3 Maja, państwo polsko-litewskie stało się pierwszym w Europie i drugim na świecie krajem, w którym przyjęto ustawę zasadniczą. Był to postępowy i odważny jak na tamte czasy akt prawny, inicjujący szereg reform. Stanowił również zwieńczenie wielowiekowych związków Polski i Litwy.
03 05.2021 Aktualności