11.10.2022 Aktualności

Stypendium im. Bohdana Winiarskiego 2023

Centrum Prawa Międzynarodowego im. H. Lauterpachta w Cambridge ogłosiło nabór na stypendium im. Prof. B. Winiarskiego.

Stypendium jest skierowane do badaczy prawa międzynarodowego (również doktorantów) z państw V4 i Bałkanów Zachodnich (jedna osoba). Stypendium zakłada pokrycie kosztów 8 tygodniowych badań w Cambridge. Wartość jednego stypendium to 2600 GBP. Osoba, która zostanie stypendystą w wyniku aktualnego naboru, otrzyma stypendium na realizację badań w roku 2023. Nabór trwa do dnia 14 listopada 2022 r.

https://www.lcil.cam.ac.uk/bohdan-winiarski-scholarship-2023

https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/bohdan-winiarski-scholarship-in-international-law-2023

Scheduled ical Google outlook Aktualności

Program Instytutu Polskiego w Bratysławie | MAJ

Zapraszamy do przeczytania lub pobrania programu Instytutu Polskiego w Bratysławie na maj i czerwiec 2023 r. w języku słowackim.
02 05.2023 Aktualności

Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2022. Autorzy mogą zgłaszać swoje książki do 1 czerwca 2023 r.
31 03.2023 Aktualności

Program Instytutu Polskiego w Bratysławie | KWIECIEŃ

Zapraszamy do przeczytania lub pobrania programu Instytutu Polskiego w Bratysławie na kwiecień 2023 r. w języku słowackim.
29 03.2023 Aktualności