11.05.2023 Muzyka, Wystawy

Wystawa Rzeczpospolita Wielu Narodów

Od końca XIV do końca XVIII wieku na terenie dzisiejszej Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi istniała wyjątkowa republika, będąca niegdyś największym państwem europejskim, która zamiast ekspansji zbrojnej powstała w wyniku pokojowego połączenia Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Mowa o Unii Polsko-Litewskiej (zwanej też Unią Lubelską lub Rzeczpospolitą Obojga Narodów). Choć Rzeczpospolita stopniowo ulegała presji otaczających ją monarchii absolutystycznych, z caratem moskiewskim na czele, przetrwała jej spuścizna w postaci etosu wolności obywatelskiej, demokratycznego uczestnictwa i różnorodności.

Podczas wernisażu odbędzie się również koncert Izabelli Konar, polskiej wokalistki, gitarzystki i kompozytorki związanej ze środowiskiem lubelskim, która wykona utwory inspirowane historią Polski, Unii Lubelskiej i wielokulturowością dawnej Rzeczypospolitej. W repertuarze koncertu znajdą się pieśni w języku staropolskim i starosłowiańskim, a nawet psalmy w języku hebrajskim.

Wystawę udostępniamy również z okazji Dni Dziedzictwa Polskiego, corocznej majowej inicjatywy upamiętniającej święto 3 maja, kiedy to Polska przyjęła w 1791 roku swoją pierwszą skodyfikowaną konstytucję (pierwszą w historii w Europie i drugą na świecie po USA). Wystawa została przygotowana przez Instytut Polski w Pradze we współpracy m.in. z Ambasadą Republiki Litewskiej w Pradze oraz biurem Swiatłany Cichanouskiej, wybranej na przywódcę Białorusi. Wystawa potrwa do końca sierpnia.

11.05 / 17:00 Bratysława, Instytut Polski, Nám. SNP 27

Scheduled ical Google outlook Muzyka >Wystawy

Mamo, ja nie chcę wojny! 🗓

Wystawa prezentuje niezwykle przejmujące dziecięce świadectwa wojny – historyczne rysunki polskich dzieci z roku 1946, będące zapisem ich przeżyć z czasu II wojny światowej i okupacji niemieckiej 1939-1945, przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, oraz współczesne rysunki dzieci ukraińskich, związane z wojną tocząca się obecnie w Ukrainie, gromadzone na portalu Mom I see war.
30 09.2023 Wystawy

Biała Noc 2023 | Ondrej Revický: Pustka

Biała Noc jesienią tradycyjnie przekształca ulice Bratysławy w magiczny nocny spacer ze sztuką współczesną, światłem i iluminacjami.
29 09.2023 01 10.2023 Wystawy

Wystawa polskiej ilustracji książkowej dla dzieci 🗓

Biennale Ilustracji w Bratysławie to największa konkursowa wystawa oryginalnych ilustracji literatury dziecięcej i młodzieżowej i jedna z największych tego typu na świecie.
28 09.2023 04 12.2023 Wystawy