Tí, ktorí už vedia po poľsky a majú záujem o získanie medzinárodne uznávaného jazykového certifikátu z poľštiny, získajú viac informácií na stránke:

www.nava.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja

www.certyfikatpolski.pl