30.11.2019 Bildung, Programm

Szkolenie nauczycieli języka polskiego jako obcego

Temat szkolenia: Nauczanie polskiego w środowisku niemieckojęzycznym
Referentka: dr Małgorzata Małolepsza

Wybrane zagadnienia:
Jak przekonać niemieckojęzycznych uczących się, że polski nie jest trudny?
Jakie tricki pomagają w nauce języka polskiego?
Jak wykorzystywać język niemiecki, ucząc polskiego dorosłych (gramatyka, leksyka)?
Papa lernt Polnisch – jak motywować partnerów obcojęzycznych do nauki polskiego?
Jak się komunikować w rodzinach wielojęzycznych?
Jak dzieci z polskich rodzin uczą się języka polskiego za granicą?

Organizacja: Kolleg ür polnische Sprache und Kultur, Netzwerk der Polnischdozenten beim VHS-NRW-Landesverband

Zgłoszenia/ Anmeldung und weitere Informationen beim Netzwerk der Polnischdozenten beim VHS-NRW-Landesverband: marga.mueller@eschweiler.de

Scheduled Bildung Programm

Nacht der Museen – 20 Jahre Polen

Bogna Burska, Posters for Ukraine, Joachim Mencel, Karikaturen
27 04.2024 28 04.2024 Ausstellungen, Kunst, Musik, Programm

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego jako

Prowadzenie Iwona Stempek, Tomasz Stempek, GLOSSA
20 04.2024 Bildung, Tanz

Die Kunst der polnischen Filmplakate 🗓

100 polnische Filmplakate in Programmkinos Atelier, Bambi, Cinema, Metropol und im Polnischen Institut Düsseldorf.
19 10.2023 31 01.2024 Ausstellungen, Film, Programm