8.09.2009 - 15.09.2009 Literatura

Tura promocyjna ukraińskiego wydania książki Aleksandra Fiuta  „Spotkania z innym” z udziałem Autora i Tłu


Nowa książka Aleksandra Fiuta rozwija się wokół trzech bloków problemowych: jeden szlak wiedzie na tzw. Kresy, widziane z niepolskiej, odwrotnej, perspektywy; drugi prowadzi na inne kontynenty – do Ameryki Południowej, oglądanej przez Gombrowicza i estońskiego filozofa Keyserlinga, i do Ameryki Północnej, widzianej m.in. przez Miłosza, Głowackiego, Brychta, Kosińskiego, Szczepańskiego; trzeci nurt to refleksje nad doświadczeniem obu totalizmów na terenach Europy Wschodniej i Środkowej.

Proponuje nowy język opisu literatury, odświeżenie sposobów interpretacji świata kultury.

Aleksander Fiut (ur. w 1945 roku) – historyk literatury, krytyk literacki, eseista, profesor zwyczajny na Wydziale Polonistyki UJ, jeden z czołowych badaczy twórczości Czesława Miłosza i popularyzator jego twórczości w świecie.

from to
Scheduled Literatura

Wiktoria Amelina 🗓

Laureatka Nagrody literackiej im. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 2021
15 12.2021 Aktualności, Literatura

Adam Mickiewicz. Sonety krymskie 🗓

Prezentacja czterojęzycznej publikacji
22 11.2021 Aktualności, Literatura