22.01.2018 Dyskusje, Film, Historia, Sztuka, Wydarzenia

Uroczyste obchody 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Kijowie

Uroczystości odbyły się w twierdzy Krzywa Kaponiera, gdzie więzieni byli uczestnicy powstania. Wzięli w nich udział ambasadorzy Polski i Litwy: Jan Piekło i Marius Janukonis. Obchodom towarzyszyły:
pokaz filmu pt. „Powstanie Styczniowe 1863” przygotowanego przez Muzeum Historii Polski filmu;
wykład płk. Tadeusza Krząstka pt. „Tradycje Powstania Styczniowego w Wojsku Polskim w latach 1918 – 2017”;
zwiedzanie ekspozycji muzeum (Skośna Kaponiera);
wystawa grafik Artura Grottgera (26 kopii rysunków) o Powstaniu Styczniowym;
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Władysławowi i Zygmuntowi Padlewskim;
koncert Młodzieżowego Chóru „Świtocz” Nieżeńskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.Gogola.
Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego. Objęło tereny zaboru rosyjskiego i miało charakter wojny partyzanckiej. Jak oceniają historycy, podczas powstania miało miejsce ponad tysiąc starć, a siły polskie liczyły w sumie ok. 200 tys. osób. Jego pierwszym przywódcą był Ludwik Mierosławski, który jednak po miesiącu utracił tę funkcję. Później dyktatorami powstania byli Marian Langiewicz i Romuald Traugutt, który stał się tragicznym symbolem zrywu. Aresztowany wskutek denuncjacji i więziony na Pawiaku został skazany przez rosyjski sąd wojskowy na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 roku.
Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje, m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje i aktywna rusyfikacja. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć ok. 700 osób, na zesłanie co najmniej 38 tys.

Scheduled Dyskusje >Film >Historia >Sztuka >Wydarzenia

NIEOBECNY / MISSING 🗓

Spektakl wg. dramatu Krystyny Chołoniewskiej
24 02.2022 22 03.2022 Film, Wydarzenia