7.03.2018 Dyskusje, Historia, Wydarzenia

Prezentacja Muzeum Historii Polski w Kijowie

Kijów / 7 Marzec / Muzeum Historii Ukrainy / ul. Wołodymyrska 2

Zastępca dyrektora Muzeum Historii Polski pani Anna Piekarska przedstawiła w Kijowie multimedialną prezentację Muzeum. Prezentacja Muzeum odbyła się w ramach Międzynarodowego Forum Historycznego „Nowa Europa 1918”. Partnerem projektu jest Muzeum Historii Ukrainy, a jego celem jest promowanie tradycji demokratycznych i parlamentarnych, związków i współpracy między państwami z odzyskaniem niepodległości krajów centralnej i wschodniej Europy.

Pierwszym spotkaniem w ramach Forum stała się prezentacja Muzeum Historii Polski jako instytucji, która przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności.

Scheduled Dyskusje >Historia >Wydarzenia

NIEOBECNY / MISSING 🗓

Spektakl wg. dramatu Krystyny Chołoniewskiej
24 02.2022 22 03.2022 Film, Wydarzenia