21.03.2018 - 6.04.2018 Dyskusje, Historia, Sztuka, Wydarzenia

„Tradycje i współczesność Tatarów Polskich Muzułmanów”

Wystawa

Instytut Polski w Kijowie wspólnie z PP „Krymski Dom” zapraszają na otwarcie wystawy „Tradycje i współczesność Tatarów Polskich Muzułmanów”, które będzie miało miejsce 21 marca br. o godz. 18 w siedzibie Krymskiego Domu w Kijowie przy ul. Omelanowycza-Pawłenki 9. Po zakończeniu uroczystości otwarcia zapraszamy na tradycyjny krymsko-tatarski poczęstunek.

Wystawę będą przedstawiali Kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku – Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku) pani Lucyna Lesisz, która też jest jej współautorką oraz pan Nedim Useinov – przedstawiciel mniejszości Tatarów krymskich od wielu lat mieszkający w Polsce.

Znajdujące się na wystawie eksponaty pochodzą z Muzeum Historycznego – oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Oprócz Polski, wystawa była już prezentowana m.in. w Kairze, Tunisie, Islamabadzie oraz w Palermo i została przygotowana przez Muzułmański Związek Religijny w RP oraz Muzeum Historyczne – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Z plansz pokazanych na wystawie można się będzie dowiedzieć m.in. jak wyglądają muzułmańskie śluby i pogrzeby, na czym polega obrządek azan i co to jest tamga Na wystawie oprócz m.in. dywanów modlitewnych, elementów stroju imama, dokumentów i fotografii znalazły się także plansze przedstawiające historię i kulturę polskich Tatarów.

Prezentowane na niej eksponaty ilustrują min. udział Tatarów w różnych formacjach wojskowych na przestrzeni wieków. Dokumenty, pamiątki rodzinne i zdjęcia składają się na dzieje poszczególnych rodzin tatarskich, od nadań szlacheckich, własność ziemi i domów, zawody, poprzez dokumenty repatriacyjne po I i II wojnie światowej. Liczne są archiwalne metryki urodzin / Akta stanu cywilnego muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach 1866-1900/, ślubu i śmierci wystawione przez gminy muzułmańskie w Bohonikach, Kruszynianach i Słonimiu z XIX i XX w. Wyjątkowo bogato prezentowane są zagadnienia związane z religią Tatarów polskich – islamem. Najcenniejsze to rękopiśmienne Korany i chamaiły-modlitewniki z XIX w., muhiry , talizmany, przedmioty służące do praktyk religijnych. Liczne fotografie przedstawiają obrzędowość i tradycje muzułmanów polskich, najstarsze meczety i mizary / cmentarze/ oraz święta.

Wystawa będzie czynna do 6 kwietnia. Wstęp wolny.

from to
Scheduled Dyskusje >Historia >Sztuka >Wydarzenia

NIEOBECNY / MISSING 🗓

Spektakl wg. dramatu Krystyny Chołoniewskiej
24 02.2022 22 03.2022 Film, Wydarzenia