6.05.2018 Dyskusje, Film, Sztuka, Wydarzenia

„Sztuka i estetyka nowych mediów”

Wykład Ryszarda Kluszczyńskiego

Kijów | 6 Maj | Mystecki Arsenał | ul. Ławrska 10-12 | Początek o godz.14

Ryszard Kluszczyński zajmuje się sztuką nowych mediów w wymiarze teoretycznym i historycznym, filmem eksperymentalnym i sztuką wideo, problematyką cyberkultury oraz społeczeństwa informacyjnego i sieciowego, jak również teorią sztuki, awangardą artystyczną oraz najnowszymi tendencjami w sztuce. Bada zagadnienia związków między twórczością artystyczną, nauką i techniką. Uprawia również krytykę sztuki. Jego teksty zostały przetłumaczone na kilkanaście języków.

Członek zespołów redakcyjnych „Art Inquiry” i „Przeglądu Kulturoznawczego”, członek Rady Programowej „Kultury Współczesnej”, stały współpracownik „Kwartalnika Filmowego”, współpracownik wielu pism artystycznych.

Scheduled Dyskusje Film Sztuka Wydarzenia