8.02.2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Kościół Dominikanów w Tarnopolu


Fundator: Hetman wielki koronny Józef Stanisław Potocki

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Klasztor Dominikanów w Tarnopolu ufundował w r. 1746 Józef Stanisław Potocki. Fundacji nie ukończono za życia hetmana, który zmarł w r. 1751, a prace budowlane kontynuowali jego wnukowie (Franciszek, Józef, Piotr i Wincenty Potoccy). W r. 1777 wnętrze świątyni ozdobił polichromią znany lwowski artysta Stanisław Stroiński. Kościół konsekrowano w r. 1779. Świątynię zaprojektował architekt amator August Moszyński, który był mężem Teofili Potockiej, wnuczki Józefa Potockiego, fundatora tarnopolskich dominikanów. Zaprojektował on zespół składający się z kościoła i usytuowanego za nim osiowo klasztoru. Kościół założono na planie owalnym, który ujmowała dwuwieżowa okazała fasada. Od r. 1906 prowadzono kompleksową restaurację kościoła. Po r. 1945 kościół zamknięto, a w r. 1959 urządzono w nim magazyn obrazów, wówczas przeprowadzono jego gruntowny remont i odbudowę. W r. 1989 kościół przekazano grekokatolikom, obecnie pełni funkcję katedry. W podominikańskim klasztorze mieści się siedziba archiwum obwodowego.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa