15.02.2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Rakowiec – pozostałości zamku

Okres budowy: ok. r. 1660

Fundator: Dominik Wojciech Bieniewski, podczaszy halicki

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Położoną nad brzegiem Dniestru twierdzę wzniósł ok. r. 1660 Dominik Wojciech Bieniewski, podczaszy halicki. Zbudowany z kamienia zamek posadowiony na skalistym brzegu miał nieregularny kształt z dwiema basztami. Zamek bronił przeprawy przez Dniestr, a wraz z zamkiem w Czernelicy odegrał istotną rolę w czasie prowadzonych w drugiej połowie w. XVI wypraw na Wołoszczyznę. W r. 1768 twierdzę spaliły wojska rosyjskie. Pozostałe ruiny były stopniowo rozbierane przez miejscową ludność na materiał budowlany. Z dawnego zamku przetrwał niewielki odcinek murów oraz jedna z baszt. 

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa