30-03-2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Kolegiata pod wezwaniem Trójcy Świętej w Ołyce

Okres budowy: 1635–1640Fundator: Kanclerz wielki litewski Stanisła...
28-03-2019 Dyskusje

Architektura i teatr: niemożność możliwego 🗺

Jak się zmieniła rola widza w teatrze współczesnym? A rola użytkownika ...
27-03-2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Kościół pod wezwaniem świętego Józefa i Podwyższenia Krzyża Świętego w Podhorcach

Okres budowy: 1752–1766Fundator: Hetman polny koronny Wacław Rzewu...
23-03-2019 Muzyka

200 rocznicа urodzin Stanisława Moniuszki 🗺

Uroczysty koncert z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki w Narodowe...
22-03-2019 Film

Docudays UA 🗺

Festiwal Filmów o Prawach Człowieka Docudays UA jest jednym z najbar...
19-03-2019 Historia

„Janusz Korczak: Rzeźbiarz dziecięcych dusz” 🗺

Zapraszamy do udziału w prezentacji książki Marcii Talmage Schneider „Janus...
12-03-2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Twierdza w Brodach

Okres budowy: 1630, 1635 wg projektu królewskiego inżyniera Andrea dell'...
12-03-2019 Dyskusje

Wieczór pamięci profesora Zbigniewa Religi 🗺

W dziesiątą rocznicę śmierci profesora Zbigniewa Religi w siedzibie Polskiej...
08-03-2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Winnica (dawniej Pietniczany obecnie część miasta Winnica) – zamek–pałac

Okres budowy: poł. w. XVIII, pocz. w. ХІХFundator: Michał Grocho...