27.03.2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Kościół pod wezwaniem świętego Józefa i Podwyższenia Krzyża Świętego w Podhorcach

Okres budowy: 1752–1766

Fundator: Hetman polny koronny Wacław Rzewuski

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

W latach 1752–1756 Wacław Rzewuski podjął się budowy świątyni, która miała pełnić rolę zamkowego kościoła. Architektem, realizującym wolę fundatora, był Karol Romanus, zaś autorem rzeźb na fasadzie, lwowski rzeźbiarz Sebastian Fesinger. Splądrowany w r. 1944 kościół w okresie powojennym popadł w ruinę. Od r. 1991 znajduje się gestii Lwowskiej Galerii Obrazów, obecnie jest użytkowany jako cerkiew. Wybudowany w formie rotundy nakrytej okazałą kopułą i poprzedzony monumentalnym kolumnowym portykiem, nawiązuje do klasycznych, akademickich wzorów rzymskich. Było to wyraźnym życzeniem fundatora, który udzielał architektowi wskazówek odnośnie wyglądu budowli. Kościół w Podhorcach stanowi cenny element założenia pałacowego w Podhorcach.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa