1.03.2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Kościół podominikański pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żółkwi

Okres budowy: 1653–1655

Fundator: Teofila z Daniłowiczów Sobieska

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Kościół i klasztor dominikanów w Żółkwi ufundowała matka przyszłego króla Jana III Sobieskiego, Teofila z Daniłowiczów Sobieska. Fundacja ta miała upamiętnić starszego syna Marka poległego pod Batohem (1652). Kościół konsekrowano już w r. 1655. Obecnie istniejący budynek klasztoru wzniesiono dopiero w XVIII w. Zgodnie z wolą fundatorki, w r. 1655 w podziemiach kościoła spoczęło ciało Marka Sobieskiego, a w r. 1661 jego ukochanej matki. Kilkukrotnie niszczoną pożarami świątynię odbudowano dzięki inicjatywie Jana III Sobieskiego i konsekrowano w r. 1677. Jan III ufundował w kościele dwa późnobarokowe nagrobki upamiętniające brata i matkę. W okresie sowieckim w podominikańskim zespole znajdowały się magazyny. Obecnie odremontowana świątynia jest użytkowana jako cerkiew greckokatolicka pw. św. Jozafata Kuncewicza Biskupa i Męczennika.


W świątyni kompleksowym pracom konserwatorskim i restauratorskim poddano XVII-wieczne epitafia Teofilii z Daniłowiczów Sobieskiej. Prace zrealizowała Fundacja Dziedzictwa Kulturowego z Polski, a współfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/


W świątyni kompleksowym pracom konserwatorskim i restauratorskim poddano XVII-wieczne epitafia Teofilii z Daniłowiczów Sobieskiej. Prace zrealizowała Fundacja Dziedzictwa Kulturowego z Polski, a współfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa