3.04.2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Zamek w Tarnopolu

Okres budowy: połowa XVI w.

Fundator: Hetman wielki koronny Jan Tarnowski

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Zamek ulokowany w zachodniej części miasta nad rzeką Seret, został ufundowany ok r. 1540 przez hetmana Jana Tarnowskiego, a rozbudowany i umocniony przez jego syna Jana Krzysztofa. Zamek, zdobyty i złupiony podczas powstania Chmielnickiego, został później odbudowany. W r. 1675 budowlę spaliły oddziały tureckie, po czym stracił on charakter rezydencjonalny. W pocz. w. XIX Franciszek Korytkowski przekształcił dawną twierdzę w pałac, rozbierając wszystkie otaczające go fortyfikacje. W latach 1810–1815 władze rosyjskie otworzyły w pałacu kasyno i salę do gier. W r. 1917 obiekt spaliły wojska rosyjskie, odbudowany dopiero w XXI w. przez władze ukraińskie.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa