6.04.2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Kościół świętych Antoniego i Jerzego w Zbarażu

Okres budowy: Fundacja klasztoru 1627, kościół 1746–1752

Fundator: Stanisław Potocki, wojewoda kijowski

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Kościół i klasztor bernardynów w Zbarażu został ufundowany w r. 1627, przez księcia Jerzego Zbaraskiego. W r. 1726, po zniszczeniach, został odbudowany dzięki staraniom Stanisława Potockiego, wojewody kijowskiego. Obecny kościół o monumentalnej dwuwieżowej fasadzie został wzniesiony w latach 1746–1752 i jest dziełem Jana Antoniego Gansa, architekta pochodzącego z Karniowa w morawskiej części Śląska. Do II wojny światowej w kościele znajdował się jeden z najbogatszych zespołów późnobarokowych ołtarzy, ozdobionych dziesiątkami figur dłuta lwowskiego rzeźbiarza Antoniego Osińskiego. Zniszczony i opustoszały po r. 1945 kościół został w r. 1990 zwrócony katolikom, od r. 1991 znajduje się pod opieką bernardynów. W r. 2000 odnowiony kościół został poświęcony przez metropolitę lwowskiego.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa