14.04.2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Antoniny – pozostałości rezydencji Potockich

Okres budowy: ok. r. 1760 – początek ХIХ wieku

Fundator: Ignacy Malczewski, regent nadworny kancelarii mniejszej koronnej, książę Eustachy Sanguszko, Józef Mikołaj Potocki, podkomorzy austriacki

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Pałac wzniesiony przez dzierżawcę dóbr należących do książąt Sanguszków Ignacego Malczewskiego ok. r. 1760. Pałac został gruntowanie przebudowany przez Eustachego Sanguszkę na pocz. w. XIX. W tym czasie Sanguszko znany ze swego zamiłowania do koni arabskich wybudował okazałe stajnie. Kolejne zasadnicze zmiany w wyglądzie rezydencji wprowadził Józef Potocki, który przebudowę dawnej rezydencji Sanguszków zlecił w r. 1897 architektowi Franciszkowi Arveufowi. Ostateczną neobarokową szatę rezydencji antonińskiej przyniosła przebudowa z lat 1905-1908 według planów wiedeńskiego architekta Ferdynanda Fellnera. W skład zespołu rezydencjalnego wchodziły wspaniałe ogrody z bogatą kolekcją roślin. Założenie zostało spalone w r. 1919. Do dnia dzisiejszego zachowały się budynki wozowni oraz okazały budynek bramny.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa