17.04.2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Kuryłowce Murowane – pałac

Okres budowy: koniec XVIІІІ wieku, 1805 r.

Fundator: Stanisław Delfin Komar marszałek podolski

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Zamek w Kuryłowcach (pierwotnie zwanych Czuryłowcami od założycieli osady rodziny Czuryłów) zbudowano w XVI w. nad rzeką Żwan. W kolejnym stuleciu, w czasie gdy należał do Kossakowskich, dawną warownię wzmocniono murowanymi bastionowymi fortyfikacjami. W czasie powstania Chmielnickiego i tureckiej okupacji Podola zamek został zniszczony. Na miejscu zrujnowanego zamku, częściowo przy wykorzystaniu jego murów i materiału rozbiórkowego, Stanisław Delfin Komar, marszałek guberni podolskiej wzniósł w r. 1805 obszerny klasycystyczny pałac. W r. 1825 w sali balowej kuryłowieckiego pałacu odbyła się uroczystość zaślubin córki Stanisława Komara – Delfiny z Mieczysławem Potockim (synem Stanisława Szczęsnego Potockiego i Zofii Glavani). W wyniku nieudanego małżeństwa Delfina wyjechała do Paryża, gdzie stała się muzą romantyzmu, uwodziła Chopina, Krasińskiego i Słowackiego. Ostatnim właścicielem Kuryłowiec Murowanych z rodziny Komarów był syn Aleksander Komar, który sprzedał majątek rosyjskiemu admirałowi Nikołajowi Cichaczowowi około r. 1870. Pałac zachował się w dobrym stanie do dnia dzisiejszego, widoczne są również fragmenty wcześniejszej warownej twierdzy, na której został wzniesiony. W czasach sowieckich w pałacu otworzona została szkoła, która funkcjonuje do dnia obecnego.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa