19.04.2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Czernelica – klasztor dominikanów

Okres budowy: 1661–1669

Fundator: Książę Michał Jerzy Czartoryski, wojewoda bracławski i wołyński

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Klasztor dominikanów w Czernelicy ufundowali w r. 1661 Michał Jerzy i Eufrozyna Czartoryscy, wojewodowie bracławscy. Kościół wzniesiono w r. 1669. W świątyni umieszczono malowany na desce obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Klasztor został zlikwidowany przez cesarza Józefa ІІ, kościół zaś od końca w. XVIII funkcjonował jako parafialny. Konsekracja świątyni nastąpiła w r. 1833. W latach 1948–1980 podominikański kościół służył jako magazyn. W r. 2007 świątynia uległa pożarowi. Obecnie stoi opuszczona, popadając w coraz większą ruinę.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa