23.04.2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Pałac Potockich w Krystynopolu

Okres budowy: 1756–1762

Fundator: Wojewoda kijowski i wołyński Franciszek Salezy Potocki

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Miasto założył w r. 1692 Szczęsny (Feliks) Kazimierz Potocki, hetman wielki koronny i nazwał je Krystynopolem na cześć swojej żony Krystyny z Lubomirskich. Pałac został wzniesiony w latach 1756–1762 według projektu Pierre’a Ricauda de Tirregaille dla wnuka hetmana Potockiego, Franciszka Salezego Potockiego, wojewody kijowskiego i wołyńskiego. Franciszek Salezy był jednym z najbogatszych magnatów ówczesnej Rzeczypospolitej, stąd zwany był „królikiem Rusi”. W wybudowanej z wielkim rozmachem i wspaniale urządzonej rezydencji w Krystynopolu, Potocki miał do dyspozycji ogromną liczbę dworzan, których obowiązywał ceremoniał wzorowany na królewskim. Pałac Potockich przetrwał obydwie wojny światowe. Po r. 1945 w jego wnętrzach urządzono muzeum ateizmu, obecnie mieści się tam muzeum regionalne.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa