13.09.2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Iwaniw (Janów nad Bugiem) – klasztor bernardynów


Okres budowy: 1760-1803

Fundator: Adam Chołoniewski, kasztelan buski, Salomea z Kątskich Chołoniewska

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Kościół i klasztor bernardynów w Janowie ufundował w r. 1760 kasztelan buski Adam Chołoniewski. Pierwsze zabudowania były drewniane. Po śmierci fundatora, pozostała po nim wdowa Salomea z Kątskich Chłoniewska ok. r. 1780 rozpoczęła budowę murowanego klasztoru i kościoła zapewne według planów architekta Jana de Witte. Budowa kościoła trwała do r. 1803, a prace przy jego wyposażeniu znacznie dłużej. W kryptach pod kościołem zostali pochowani, oprócz fundatorów, Rafał Myszka-Chołoniewksi z synem Stanisławem – znanym religijnym działaczem i pisarzem. Kościół w Janowie był czynny co najmniej do r. 1930, następnie przejęty przez Sowietów został podzielony na dwie kondygnacje i pozbawiony wystroju i wyposażenia. Górną część wtórnie przedzielonego kościoła oddano nielicznej rzymskokatolickiej społeczności. W klasztorze pobernardyńskim w czasach sowieckich funkcjonowało technikum rolnicze, obecnie stoi opuszczony.

Film zrealizowany w ramach projektu “Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa