17.09.2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Zamek w Dubnie

Okres budowy: XV–XVIII w.

Fundator: Hetman wielki litewski książę Konstanty Ostrogski, kasztelan krakowski książę Janusz Ostrogski

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Dubno to jedna z najstarszych osad na Wołyniu, własność książąt halicko-włodzimierskich, od końca w. XVI miasto należało do ordynacji Ostrogskich, a następnie Zasławskich i Radziwiłłów (w. XVII), Sanguszków i Lubomirskich (w. XVIII), którzy dzierżyli dobra do końca w. XIX. Zamek został wzniesiony w XV w. przez księcia Wasyla Ostrogskiego, przebudowany w latach 1489-1506 przez Konstantego Ostrogskiego, hetmana wielkiego litewskiego. Warownia położona nad rzeką Ikwą, była otoczona naturalną fosą. W 2. poł. w. XVIII mieszkalne skrzydła zamku przebudowali Lubomirscy na okazały pałac zamkowy prawdopodobnie według projektów Henryka Ittara lub Dominika Merliniego. Po drugiej stronie rzeki rozciągał się park krajobrazowy zwany Palestyną, założony w r. 1792 przez znanego ogrodnika Dionizego Miklera. Pałac opuszczony w końcu w. XIX przez zadłużonego Józefa Lubomirskiego został poważnie zniszczony podczas I wojny światowej, częściowo odbudowany w latach 1932-1939 przez władze polskie. Po r. 1945 władze radzieckie urządziły w murach zamkowych koszary. Od r. 1991 odremontowany zamek jest siedzibą miejscowego Muzeum.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa