8.12.2019 Śladami historycznego dziedzictwa

Nowogród Wołyński (Zwiahel) – pozostałości zamku Ostrogskich

Okres budowy: 1507

Fundator: Książę, hetman wielki litewski Konstanty Ostrogski

Informacja o obiekcie:

Zbudowany w 1507 roku przez Konstantego Ostrogskiego. Jeszcze w latach 70 ubiegłego wieku były tu autentyczne pozostałości zamku, jednak po rekonstrukcji wyglądają sztucznie.
W 1648 roku zamek zdobyły wojska kozackie pod dowództwem Maksyma Krzywonosa, a rok później, w lipcu, po długotrwałym oblężeniu przez Polaków, kozacki garnizon ewakuował się na przeciwny bieg rzeki i spalił twierdzę. Zamek został odnowiony, jednak już w 1766 roku część murów została rozebrana. Ostatecznego zaś zniszczenia zabytku średniowiecznego dokonały władzy radzieckie dwa stulecia później.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa