2.01.2020 Śladami historycznego dziedzictwa

Korzec – klasztor franciszkanów

Okres budowy: 1621, budowa 1. poł. w. XVIII, przebudowa 1863

Fundator: książęta Samuel i Jan Karol Koreccy

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Klasztor został ufundowany najprawdopodobniej w r. 1621 przez książąt Koreckich – Samuela i jego brata Jana Karola (pierwotnie zapewne z przeznaczeniem dla zakonnic kościoła prawosławnego). Kościół wybudowany w 1. poł. w. XVIII przy udziale jezuickiego architekta Pawła Giżyckiego (nie wiadomo czy to on wykonał projekt kościoła). Wznoszenie klasztoru rozpoczęto w r. 1752. Kościół i klasztor zostały skasowane w r. 1832, i przekazane na cerkiew prawosławną pw. św. Trójcy. W latach 1863-1880 świątynię całkowicie przebudowano m.in. do fasady zachodniej dobudowano drewnianą wieżę, podwyższono wschodnią część nawy głównej i wzniesiono nad nią pięć kopułek nadając architekturze cechy stylu neorosyjskiego.

Film zrealizowany w ramach projektu “Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa