9.01.2020 Śladami historycznego dziedzictwa

Kaplica Boimów we Lwowie

Okres budowy: od ostatniej dekady XVI w. po 2. dekadę XVII w.

Fundator: Jerzy Boim

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Kaplica jest jedynym zachowanym mauzoleum rodowym z dawnego cmentarza katedry łacińskiej. Wzniesiona przed r. 1597 z fundacji kupca Jerzego Boima, została przebudowana i ozdobiona dekoracją rzeźbiarską w latach 1609-1617. Restaurowana 1838 i 1908. Kaplica ma rzut kwadratu, nakryta kopułą z latarnią zwieńczoną rzeźbą Chrystusa. Fasada w całości jest pokryta obfitą kamienną dekoracją rzeźbiarską (postacie apostołów, proroków, sceny pasyjne). Wnętrze o bogatej dekoracji sztukatorskiej oraz m.in. stiukowy ołtarz z pocz. w. XVII i epitafium rodziny Boimów, poł. w. XVII, w części autorstwa Jana Pfistera. W r. 1945 kaplica została zamknięta, zaś od r. 1969 mieści oddział Lwowskiej Galerii Sztuki.

Film zrealizowany w ramach projektu “Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa