17.01.2020 Śladami historycznego dziedzictwa

Zasław – ruiny pałacu Sanguszków

Okres budowy: 1750-1770

Fundator: Paweł Karol Sanguszko marszałek wielki litewski, Barbara Urszula Sanguszkowa marszałkowa litewska

Informacja o obiekcie

Marszałek wielki litewski Paweł Karol Sanguszko zarządził wzniesienie rezydencji w stylu barokowym razem z klasztorem o. Misjonarzy (architektem był Paweł Antonio Fontana, a Jakub Fontana, królewski architekt dopracował projekt). Sanguszko zmarł wkrótce po rozpoczęciu prac, które potem dokończyła wdowa Barbara Sanguszkowa. Tu dwa razy gościł król Stanisław August Poniatowski i z okazji jego przybycia w 1787 roku przygotowano potężną iluminację. Zebrane w pałacu rodzinne archiwum, bibliotekę oraz kolekcję porcelany i obrazów Sanguszkowie wywieźli do swojej rezydencji w Sławucie po 1840 roku. W 1870 roku rodzina zmuszona została do sprzedaży pałacu rosyjskiemu wojsku. Korzystała z niego także armia radziecka, która pozostawiła po sobie pamiątkę na początku lat 80-tych XX w. Po tym okresie rezydencja nie była wykorzystywana i popada w ruinę.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa