30.01.2020 Śladami historycznego dziedzictwa

Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bołszowcach

Okres budowy: 1718–1728

Fundator: Jan Gałecki, miecznik podlaski

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Klasztor karmelitów ufundował w r. 1623 Marcin Kazanowski, hetman polny koronny, który został pochowany w krypcie kościoła. W r. 1624 do nowo wzniesionej świątyni przeniesiono cudowny obraz Matki Boskiej. Po zniszczeniu kościoła w latach 70-tych w. XVII karmelici opuścili Bołszowce. Nowy kościół wzniesiono w latach 1718-1728 z fundacji Jana Gałeckiego, miecznika podlaskiego, w latach 1767–1777 gruntownie przebudowano wnętrze i wzniesiono fasadę kościoła. W r. 1777 odbyły się uroczystości koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej. W trakcie walk I wojny światowej, świątynię uszkodzono. Odbudowano w r. 1920 i 1931. Kościół zamknięto ok. r. 1947, przekształcając na magazyn zboża, klasztor był wykorzystywano jako chlew. W r. 1990 wierni odzyskali świątynię i podjęli remont. Od r. 2000 sanktuarium opiekują się franciszkanie. Od r. 2006 prace konserwatorskie prowadzone są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. W r. 2006 polscy archeolodzy odnaleźli szczątki hetmana Kazanowskiego.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa