13.02.2020 Śladami historycznego dziedzictwa

Lwów – pałac Bielskich

Okres budowy: 1737, 1758
przebudowany według projektu Pierre Ricaud de Tirregaille’a, l. 20-te w. XIX przebudowa klasycystyczna według projektu architekta Fryderyka Baumana

Fundator: Carlo Grani, rajca lwowski, Antoni Bielski, Potoccy, Biesiadeccy

Informacja o obiekcie
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Pałac usytuowany przy placu Halickim 10, został zbudowany w r. 1737 dla rajcy miejskiego Carla Garaniego. W r. 1758 Pierre Ricaud de Tirregaille opracował projekt przebudowy pałacu, należącego wówczas do Antoniego Bielskiego; kolejne przebudowy miały miejsce w r. 1780 (Pierre Denis Guibaut), w l. 20-tych w. XIX (nadanie elewacjom i wnętrzom form klasycystycznych, proj. Fryderyk Bauman), w r. 1885 (częściowe przywrócenie form barokowych, proj. Jan Szulc) i w l. 1933-34 (Jan Bagieński). W wieku XIX właścicielami pałacu byli Potoccy, Komorowscy i Biesiadeccy; od r. 1888 budynek należał do miasta. Po II wojnie światowej mieściła się w nim biblioteka obwodowa, a od r. 2002 użytkuje go Uniwersytet Lwowski.

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Film zrealizowany w ramach projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej–2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.

Realizatorzy projektu:

Wsparcie projektu:

Partnerem medialnym projektu jest portal historyczny historykon.pl (https://historykon.pl/).

Strona www projektu: http://www.pluazdrona.eu

Profil Facebook projektu: https://www.facebook.com/pluazdrona/

Scheduled Śladami historycznego dziedzictwa