4.09.2021 - 24.10.2021 Aktualności, Dyskusje, Historia, Wydarzenia

Wokół Chocimia – promocja historii Polski na Ukrainie

Konkursy historyczne oraz Polsko-ukraińska konferencja naukowa

Polskie Towarzystwo Historyczne, w partnerstwie z Instytutem Polskim w Kijowie, realizuje na trenie Ukrainy projekt pt. Wokół Chocimia – promocja historii Polski na Ukrainie, jako zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.

Projekt zakłada trzy działania: polsko-ukraińską konferencję naukową, dwujęzyczną publikację popularną (podręcznik) dotyczącą dwóch bitew pod Chocimiem (1621 i 1673) oraz organizację konkursów historycznych.

Konkursy historyczne: Konstytucja 3 maja. Konstytucja wielu narodów, Bitwa pod Chocimiem 1621,  Sojusz Piłsudski – Petlura.

Konkursy są organizowane we współpracy z Instytutem Polskim w Kijowie w oparciu o członków ukraińskiego Koła Towarzystwa Miłośników Historii – Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Konstytucja 3 maja. Konstytucja wielu narodów – konkurs dla nauczycieli

W konkursie zostało złożonych 15 scenariuszy lekcji przez nauczycieli szkół ukraińskich z obwodów: żytomierskiego, chmielnickiego, kirowogradzkiego, donieckiego i mikołajowskiego. Wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie http://pth.net.pl/projekty/pth-na-ukrainie.

Bitwa pod Chocimiem 1621 i Sojusz Piłsudski – Petlura – konkurs dla uczniów

Termin ogłoszenia konkursów: 4 września 2021, termin zakończenia: 22 października 2021. Konkursy są przeprowadzane w szkołach ukraińskich – uczestników konkursu Konstytucja 3 maja. Konstytucja wielu narodów.

Wykłady i webinaria dla nauczycieli towarzyszące konkursom:  

– wykład pt. Конституція  3 Травня 1791 р. –  prof. dr hab. Henryk Stroiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

– wykład Bitwa pod Chocimiem 1621 – prof. dr hab. Mirosław Nagielski Uniwersytet Warszawski,

–  wykład Sojusz Piłsudski Petlura – prof. UMCS dr hab. Marek Witold Sioma, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

– webinaria pt. Wykorzystanie malarstwa, jako źródła historycznego w nauce, Wojna polsko-bolszewicka (1919-1921) i negocjacje polsko-ukraińskie (1919-1920) Методичне забезпечення  підготовки уроку „Конституція 3 Травня” oraz webinaria organizacyjne.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce PTH na Ukrainie na stronie http://pth.net.pl/projekty/pth-na-ukrainie.

Polsko-ukraińska konferencja naukowa Wokół Chocimia – historia i tradycja

Konferencja odbędzie się w terminie 23-24.10.2021 r. i będzie transmitowana online. Partnerami konferencji są: Uniwersytet w Czerniowcach na Ukrainie oraz Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.

Referenci: prof. dr hab. Mirosław Nagielski, prof. UO dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UWM dr hab. Andrzej Korytko, dr Przemysław Gawron, dr Artur Goszczyński, dr Zbigniew Hundert, prof. Viktor Brekhunenko, dr Petro Sas, Oleksij Sokirko, dr Taras Czuhlib, dr Petro Kulakovskij.

Miejsce publikacji referatów: Wschodni Rocznik Humanistyczny

Dwujęzyczna monografia popularna/podręcznik pt. Chocim – 400 lat wspólnej historiiData publikacji: październik 2021.

Wyniki konkursów historycznych Bitwa pod Chocimiem 1621  Sojusz Piłsudski–Petlura

26 listopada 2021 odbyło się spotkanie podsumowujące konkursy historyczne zorganizowane w ramach projektu Wokół Chocimia – promocja historii Polski na Ukrainie. W konkursie udział wzięło trzynaście szkół z Ukrainy, wpłynęło 41 prac:  27 w konkursie Bitwa pod Chocimiem 1621 i  14 w konkursie Sojusz Piłsudski–Petlura.

Komisje egzaminacyjne pod przewodnictwem prof. UWM dr. hab. Andrzeja Korytki, w składzie prof. dr hab. Mirosław Nagielski z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. UMCS dr hab. Marek Witold Sioma z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyróżniły 26 prac. 

W konkursie Bitwa pod Chocimiem 1621 nagrodzonych zostało 12 prac w pięciu kategoriach: esej, prezentacja, praca plastyczna, film i wiersz.

W konkursie Sojusz Piłsudski–Petlura nagrodzonych zostało 14 prac, w tym dwie otrzymały wyróżnienie, a trzy otrzymały punktowane pierwsze miejsca. 

Listy osób nagrodzonych zostały opublikowane na stronie http://pth.net.pl/.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za udział w konkursie, a nauczyciele za udział w wykładach oraz webinariach.

Konkursom towarzyszył cykl wykładów oraz webinariów dla nauczycieli szkół uczestniczących w konkursach. W ramach projektu odbyła się również polsko-ukraińska konferencja naukowa Wokół Chocimia – historia i tradycja oraz została przygotowana dwujęzyczna monografia popularna/podręcznik pt. Chocim – 400 lat wspólnej historii.

Konkursy zostały zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Historyczne, w partnerstwie z Instytutem Polskim w Kijowie, w ramach projektu pt. Wokół Chocimia – promocja historii Polski na Ukrainie, jako zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w zakładce PTH na Ukrainie na stronie http://pth.net.pl/.

from to
Scheduled Aktualności >Dyskusje >Historia >Wydarzenia