31.01.2022 - 20.05.2022 Aktualności

XXXII WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA

Wykłady – Seminaria – Sesje specjalne – Wizyty w instytutach, archiwach i bibliotekach – Objazdy naukowe

Termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 20 maja 2022 r.

WYKŁADY I SEMINARIA WSCHODNIEJ SZKOŁY LETNIEJ 1 lipca – 21 lipca 2022 r.

WYKŁADY – profesorowie z Polski i z zagranicy

SEMINARIA – cztery do wyboru wedle tematyki badań uczestników

Dyplomy Szkoły otrzymało dotąd ponad 700 absolwentów z kilkudziesięciu krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Środkowej, Kaukazu

Wschodnia Szkoła Letnia – Uniwersytet Warszawski – Studium Europy Wschodniej Pałac Potockich, Krakowskie Przedmieście 26/28; PL 00-927 Warszawa

tel. 22 55 22 555, fax 22 55 22 222

e-mail: wsl.studium@uw.edu.pl;

www.studium.uw.edu.pl

WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA

Wschodnia Szkoła Letnia (zał. 1991) organizowana jest od 1992 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Gromadzi corocznie ok. 20 słuchaczy – młodych badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych. Uczestnicy Szkoły nie mogą pochodzić z Polski. Wykłady prowadzi zmieniająca się grupa wybitnych specjalistów, pochodzących z Polski, Europy Zachodniej i Ameryki.

Na program Szkoły składają się: seria wykładów, seminaria (kilka bloków tematycznych do wyboru), objazdy naukowe oraz prezentacje instytutów, bibliotek i archiwów.

Odbyły się dotychczas, w latach 1992-2021, trzydzieści jeden sesji Szkoły. Wykładało łącznie prawie 100 profesorów, ukończyło Szkołę z dyplomem absolwenta „Wschodniej Szkoły Letniej UW” ponad 700 słuchaczy z 34 krajów.

Absolwenci kontynuują kariery w swych krajach, pełniąc często poważne funkcje w nauce (Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Szwecja), w archiwach i muzeach (Litwa, Ukraina), a także w organizacjach pozarządowych (szczególnie Białoruś), służbie publicznej i polityce (Ukraina, Litwa) oraz w dyplomacji (Ukraina, Bułgaria, Węgry) i mediach (Ukraina, Białoruś, Bułgaria).

Absolwentów i wykładowców gromadzi powołany w 2000 roku, podczas Pierwszego Zjazdu absolwentów i wykładowców Szkoły w Warszawie – międzynarodowy Klub Wschodniej Szkoły Letniej. W 2002 roku odbył się w Brnie, zorganizowany przez czeskich absolwentów, Drugi Zjazd absolwentów i wykładowców Szkoły. Trzeci miał miejsce w lipcu 2004 roku w Warszawie, Czwarty odbył się w 2005 r. w Kownie, Piąty Zjazd miał miejsce w 2007 r. w Kijowie, zaś Szósty Zjazd odbył się w 2008 r. w Jaremczy. Siódmy Zjazd absolwentów i wykładowców Szkoły odbył się w Warszawie w 2010 r., Ósmy odbył się w 2013 r. w Pradze, a Dziewiąty w 2015 r. w Warszawie, Dziesiąty w 2017 w Odessie, Jedenasty w czerwcu 2018 w Wilnie. Dwunasty odbył się we wrześniu 2020 r. we Lwowie (online).

Dalsze informacje dotyczące Szkół z lat 1992-2021 – zob. www.studium.uw.edu.pl/szkoly

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wschodnia Szkoła Letnia odbędzie się w dniach 1 lipca – 21 lipca 2022 r. w Warszawie.
 2. Szkoła przeznaczona jest dla słuchaczy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Bałkanów, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu. Ma na celu umożliwienie poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich. Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy badawczej, przygotowuje raczej słuchaczy do przyszłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.
 3. Pełnoprawnymi uczestnikami Szkoły mogą być wyłącznie cudzoziemcy, absolwenci studiów wyższych, prowadzący własne badania naukowe, którzy nie przekroczyli 35. roku życia.
 4. Od kandydatów wymaga się znajomości dwu języków wykładowych Szkoły: polskiego i angielskiego, obu w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.
 5. Preferowane będą kandydatury osób specjalizujących się w różnorodnych zagadnieniach historii i współeczesności Europy Wschodniej, zwłaszcza XIX-XXI w., kultury, literatury, sztuki, a także rozpadu komunizmu i transformacji krajów regionu.
 6. Program Szkoły składa się z serii wykładów i seminariów (jedno seminarium do wyboru – wedle tematów własnych, naukowych zainteresowań i badań uczestników Szkoły) oraz objazdów naukowych z zakresu historii sztuki i kultury, zawiera także w sobie prezentacje instytutów, archiwów i bibliotek naukowych. Słuchacze, którzy wypełnią wszystkie przewidziane programem wymagania otrzymają dnia 21 lipca 2022 r. „Dyplom Wschodniej Szkoły Letniej”.
 7. Kandydaci spełniający merytoryczne warunki pełnego uczestnictwa mogą ubiegać się o dofinansowanie całości lub części (zależnie od kraju pochodzenia) kosztów pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, wykłady, materiały, objazdy naukowe).

 8. DOKUMENTY
 9. Kandydaci proszeni są o nadesłanie następujących dokumentów na adres: wsl.studium@uw.edu.pl – wypełniony kwestionariusz Szkoły, – podanie o przyjęcie, zawierające opis prac i zainteresowań naukowych, oraz temat referatu, – curriculum vitae wraz z fotografią, – wykaz wszystkich publikacji naukowych,
  – dwie opinie badaczy problematyki, którą kandydat się zajmuje (jeśli to możliwe – jedna z Polski), – kopia dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych.
 10. Termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 20 maja 2022 r.
 11. Rozpatrywane będą wyłącznie podania zawierające komplet wymaganych dokumentów. Podanie o przyjęcie i kwestionariusz winny być przygotowane w języku polskim, a curriculum vitae w języku angielskim. ZAPROSZENIE Kandydaci zakwalifikowani do Szkoły otrzymają formalne imienne zaproszenie, wystosowane przez Studium Europy Wschodniej UW ok. 30 maja 2022 r., o czym zostaną powiadomione konsulaty R.P. Niniejszy informator oraz plakat Wschodniej Szkoły Letniej został wydany w wersji polskiej, w formie elektronicznej, istnieje również wersja angielska, dostępna na naszej stronie www.studium.uw.edu.pl Prosimy o przekazywanie ich dalej i szerokie udostępnianie wszystkim zainteresowanym.
from to
Scheduled Aktualności

“Gustaw Herling Grudziński i Iwan Bahriany: pisarzy

Praktyczny warsztat z elementami konwersacji
27 05.2023 Aktualności, Dyskusje, Wydarzenia

Wystawa „Współczesna ikona Jerzego Nowosielskiego” w Połonnym

12-21 maja, parafia św. Anny (Polonne, ul. Pereca Markisha 22)
12 05.2023 21 05.2023 Aktualności, Sztuka, Wydarzenia