Om du är…

…en person som gillar utmaningar, kreativ, självständig och samtidigt bra på att arbeta i grupp, engagerad och ivrig att utvecklas, intresserad av både svensk och polsk kultur…

…då har du chansen att bli praktikant eller volontär på Polska institutet. Du kommer att få arbeta med en ung, kreativ arbetsgrupp, du får erfarenhet av kommunikation, PR och kulturprojekt, och framför allt – du får utrymme för din initiativförmåga. Som praktikant på Polska institutet får du också chansen att lära känna polska och svenska kulturpersonligheter.


STUDENTPRAKTIK

Formella krav

 • du är medborgare i Polen eller annat EU-land
 • du studerar kultur, språk, marknadsföring, management, PR, journalistik, litteratur eller något annat humanistiskt ämne på minst kandidatnivå (C-nivå).
 • du talar svenska och engelska. Om du även talar polska är det en merit. 
 • du är inte dömd för brott och skriver under en försäkran om det (se bilaga)
 • om du inte är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige har du en gällande olycksfallsförsäkring (ISIC, Euro26, Europeiska Sjukförsäkringskortet eller annat)

Praktiken är obetald och kan äga rum när som helst under året, en månad på heltid eller två månader på deltid. Du måste själv ordna bostad, resa och uppehälle.

Skicka CV, personligt brev och ifyllda blanketter (kan laddas hem nedan) till info@polskainstitutet.se senast 45 dagar före önskat startdatum för praktiken.

Blanketter att ladda hem:


PRAKTIK FÖR PERSONER MED AVSLUTADE STUDIER

Formella krav:

 • du är medborgare i Polen eller annat EU-land
 • du har avslutat en högre utbildning inom kultur, språk, marknadsföring, management, PR, journalistik, litteratur eller något annat humanistiskt ämne
 • det är högst 5 år sedan du avslutade utbildningen
 • du har goda kunskaper i svenska, polska och engelska
 • om du inte är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige har du en gällande olycksfallsförsäkring (ISIC, Euro26, Europeiska Sjukförsäkringskortet eller annat)
 • du är inte dömd för brott och skriver under en försäkran om det (se bilaga)

Praktik för personer med avslutade studier kan vara betald eller obetald (beslut fattas i varje enskilt fall av Polska institutets direktör). Praktik kan göras när som helst under året på hel- eller deltid under 1-3 månader.

Skicka CV, personligt brev och ifyllda blanketter (kan laddas hem nedan) till info@polskainstitutet.se senast 45 dagar före önskat startdatum för praktiken.

Blanketter att ladda hem:


VOLONTÄRARBETE

Formella krav:

 • du är medborgare i Polen eller annat EU-land
 • du studerar eller har studerat vid en högre utbildning inom kultur, språk, marknadsföring, management, PR, journalistik, litteratur eller något annat humanistiskt ämne
 • det är högst 5 år sedan du avslutade utbildningen
 • du har goda kunskaper i svenska, polska och engelska
 • om du inte är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige har du en gällande olycksfallsförsäkring (ISIC, Euro26, Europeiska Sjukförsäkringskortet eller annat)
 • du är inte dömd för brott och skriver under en försäkran om det (se bilaga)

Volontärarbete hos Polska instituet är obetalt. Det kan äga rum när som helst under året under högst 3 månader.

Skicka CV, personligt brev och ifyllda blanketter (kan laddas hem nedan) till info@polskainstitutet.se senast 45 dagar före önskat startdatum för volontärarbetet.

Blanketter att ladda hem: