Polska institutet är med i EUNIC Stockholm, en organisation där 17 EU-länders nationella kulturinstitut och ambassader är medlemmar. EUNIC Stockholm är ett svenskt nätverk för europeiska organisationer inom kultursektorn. Det är en nationell svensk underorganisation till “The European Union National Institutes for Culture” (EUNIC) i Bryssel, ett partnerskap av nationella kulturinstitut som är engagerade även utanför de nationella gränserna och arbetar självständigt på uppdrag av respektive lands regering.

EUNIC i Bryssel har sammanlagt 36 medlemsorganisationer från länder i Europeiska Unionen. EUNIC verkar såväl genom sitt huvudkontor som genom sina nationella nätverk. Dessa nationella nätverk är sammanslutningar av de 36 medlemsstaterna i olika städer runt om i Europa. Syftet med Stockholms EUNIC-nätverk är att skapa ett effektivt partnerskap och nätverk för att förbättra och främja kulturell mångfald och förståelse mellan europeiska organisationer samt att stärka den internationella dialogen och det kulturella samarbetet med länder utanför Europa.

EUNIC Stockholm är tänkt att fungera som en plattform för kommunikation och som arrangör av olika slags kulturevenemang.

Besök EUNIC Stockholms Facebook: https://www.facebook.com/eunicstockholm/

EUNICs hemsida: https://www.eunicglobal.eu/


Stockholm EUNICs medlemmar är:
1. Finland: Finlandsinstitutet
2. Frankrike: Frankrikes ambassad/Institut Français
3. Italien: Italienska kulturinstitutet C.M. Lerici
4. Litauen:Rebubliken Litauens ambassad
5. Nederländerna: Kungliga nederländska ambassaden
6. Polen: Polska institutet
7. Portugal: Instituto Camoes
8. Rumänien: Rumänska kulturinstitutet
9. Slovakien: Republiken Slovakiens ambassad
10. Spanien: Instituto Cervantes
11. Storbritannien: British Council
12. Sverige: Svenska institutet
13. Tjeckien: Tjeckiska Centret
14. Tyskland: Goethe-Institut
15. Ungern: Republiken Ungerns ambassad
16. Österrike: Österrikiska ambassaden
17. Grekland: Kulturavdelningen vid Greklands ambassad