Universitet

Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
http://www.uw.edu.pl/en/

Uniwersytet w Białymstoku / University of Bialystok
http://www.uwb.edu.pl/index.php

Uniwersytet Gdański / University of Gdansk
http://www.ug.gda.pl/en/

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University
http://www.guide.amu.edu.pl/amu/index.htm

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Jagiellonian University in Krakow
http://www.uj.edu.pl/index.en.html

Uniwersytet Łódzki / The University of Lodz
http://www.uni.lodz.pl/index.php/language,language,event=language,EN

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1113

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Torun
http://www.umk.pl/en/

Uniwersytet Opolski / University of Opole
http://www.uni.opole.pl/show.php?id=311⟨=pl

Uniwersytet Szczeciński / University of Szczecin
http://www.us.szc.pl/uk/

Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia
http://english.us.edu.pl/

Uniwersytet Rzeszowski / Rzeszow University
http://www.univ.rzeszow.pl/eng/index2.php

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
http://www.uwm.edu.pl/en/

Uniwersytet Wrocławski / University of Wroclaw
http://international.uni.wroc.pl/

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Stefan Wyszynski University in Warsaw
http://www.uksw.edu.pl/node

Uniwersytet Zielonogórski / University of Zielona Gora
http://www.uz.zgora.pl/index_en.html

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
http://www.ukw.edu.pl/inne/english.php


Tekniska högskolor

Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology
http://www.pw.edu.pl/

Politechnika Białostocka / Bialystok Technical University
http://www.pb.bialystok.pl/

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Bialej / University of Bielsko-Biala
http://www.pb.bialystok.pl/

Politechnika Częstochowska / Czestochowa University of Technology
http://www.pcz.pl/

Politechnika Gdańska / Gdansk University of Technology
http://www.pg.gda.pl/eng.html

Politechnika Śląska (Gliwice) / Silesian University of Technology
http://www.polsl.pl/

Politechnika Świętokrzyska (Kielce) / Kielce University of Technology
http://www.tu.kielce.pl/en/

Politechnika Koszalińska / Koszalin University of Technology
http://www.tu.koszalin.pl/eng/

Politechnika Krakowska / Cracow University of Technology
http://www.nowa.pk.edu.pl/english/

Akademia Górniczo-Hutnicza AGH / University of Science and Technology
http://www.agh.edu.pl/en

Politechnika Lubelska / Lublin University of Technology
http://www.pollub.pl/?kat=171

Politechnika Łódzka / Lodz University of Technology 
http://www.p.lodz.pl/index.htm

Politechnika Opolska / Opole University of Technology
http://www.po.opole.pl/

Politechnika Poznańska / Poznan University of Technology
http://www.put.poznan.pl/

Politechnika Radomska / Radom University of Technology
http://www.pr.radom.pl/

Politechnika Rzeszowska / Rzeszow University of Technology
http://www.prz.rzeszow.pl/en/

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / West Pomeranian University of Technology Szczecin
http://www.zut.edu.pl/index.php?id=8033


Ekonomiska högskolor

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego / Karol Adamiecki University of Economics in Katowice
http://english.ae.katowice.pl/

Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Cracow University of Economics
http://janek.ae.krakow.pl/~testwww/main.php?up=1&id=1201

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / Poznan University of Economics
http://www.ue.poznan.pl/study/

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / The Warsaw School of Economics (SGH)
http://www.sgh.waw.pl/en/ogolne-en/

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu / Wroclaw University of Economics
http://www.ae.wroc.pl/english/


Pedagogiska högskolor

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej / Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
http://www.aps.edu.pl/index.php?akcja=eng

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Jan Dlugosz University in Czestochowa
http://en.ajd.czest.pl/

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
http://www.pu.kielce.pl/

Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie / Pedagogical University of Cracow
http://www.ap.krakow.pl/new/eng/

Akademia Pomorska w Słupsku / Pomeranian Pedagogical University in Slupsk
http://www.pap.edu.pl/

Akademia Podlaska w Siedlcach / University of Podlasie
http://www.ap.siedlce.pl/akademia_pliki/angielska/university_of_podlasie.htm


Jordbruksuniversitet

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw Agricultural University (SGGW)
http://www.sggw.waw.pl/en/node/613

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy / University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz
http://www.utp.edu.pl/index.php?lang=1

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie / Agricultural University in Krakow
http://www.ar.krakow.pl/english/

Uniwersytet Rolniczy w Lublinie / Agricultural University in Lublin
http://www.up.lublin.pl/

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu / Poznan University of Life Science
http://puls.edu.pl/

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu / Agricultural University of Wroclaw
http://www.up.wroc.pl/

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
http://www.uph.edu.pl/


Idrottshögskolor

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku / Academy of Physical Education in Gdansk
http://www.awf.gda.pl/

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach / Academy of Physical Education in Katowice
http://www.awf.katowice.pl/

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie / Academy of Physical Education in Krakow
http://www.awf.krakow.pl/

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu / University School of Physical Education in Poznan
http://www.awf.poznan.pl/index.php?lang=8859-1

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie / University of Physical Education in Warsaw
http://www.awf.edu.pl/

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu / Wroclaw University School of Physical Education
http://www.awf.wroc.pl/pl/index


Teologiska universitet

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II / John Paul II Catholic University of Lublin
http://www.kul.lublin.pl/art_8559.html

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie / Pontifical Academy of Theology in Krakow
http://www.pat.krakow.pl/eng/

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
http://www.chat.edu.pl/


Konsthögskolor

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Academy of Fine Arts in Gdansk
http://www.asp.gda.pl/?en

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie / Academy of Fine Arts in Cracow
http://www.asp.krakow.pl/

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Academy of Fine Arts in Warsaw
http://www.asp.waw.pl/

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu / Academy of Fine Arts in Wroclaw
http://www.asp.wroc.pl/english/index_e.htm

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi / Academy of Fine Arts in Lodz
http://www.asp.lodz.pl/

The Higher School of Art and Design
http://www.wssip.edu.pl/specializations.php?spec=d

The International School of Costume and Fashion Design
http://www.mskpu.com.pl/en/

Cracow School of Art and Fashion Design
http://www.ksa.edu.pl/szkola-mody/program-sapu-in-english

Fashion School
http://www.fashion-school.pl/


Musikhögskolor

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi / Academy of Music in Lodz
http://www.amuz.lodz.pl/

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku / Academy of Music in Gdansk
http://www.amuz.gda.pl/

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu / Academy of Music in Poznan
http://www.amuz.edu.pl/page.php/2/0/show/121

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie / Academy of Music in Warsaw
http://www.chopin.edu.pl/angielskie/

Krakowska Akademia Muzyczna /Academy of Music in Krakow
http://www.amuz.krakow.pl/en/


Filmhögskolor

Warszawska Szkoła Filmowa / Warsaw Film School
https://szkolafilmowa.pl/szkola

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi (PWSFTviT) / The National Film, Television & Theatre School in Lodz
http://www.filmschool.lodz.pl/

Szkoła Andrzeja Wajdy w Warszawie / Andrzej Wajda School in Warsaw
http://www.wajdaschool.pl/

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach / Krzysztof Kieslowski Radio and Television Faculty, Silesian University in Katowice
http://www.writv.us.edu.pl/

Krakowska Szkoła Filmowa im. Jerzego Hasa / Jerzy Has Krakow Film School
http://ksfilm.pl/


Medicinska universitet

Uniwersytet Medyczna w Białymstoku / Medical University of Bialystok
http://www.umb.edu.pl/

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
http://www.cm.umk.pl/

Gdański Uniwersytet Medyczny / Medical University of Gdansk
http://www.gumed.edu.pl/

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia, Katowice
http://www.slam.katowice.pl/

Uniwersytet Medyczny w Lublinie / Medical University of Lublin
http://www.am.lublin.pl/index.html

Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz
http://www.umed.lodz.pl/index.en.php

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / Poznan University of Medical Sciences
http://www.ump.edu.pl/

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie / Pomeranian Medical University
http://www.pum.edu.pl/

Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw
http://www.wum.edu.pl/

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu / Wroclaw Medical University
http://www.am.wroc.pl/

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego / Jagiellonian University Medical College in Cracow
http://www.cm-uj.krakow.pl/

Wydział Medyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego / Medicinska Universitetet Warmia och Mazury i Olsztyn
http://www.europe-md.com/


Övriga

Akademia Morska w Gdyni / Gdynia Maritime University
http://www.am.gdynia.pl/

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
http://www.aon.edu.pl/

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie WAT / Military University of Technology
http://www.wat.edu.pl/

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Kościuszki we Wrocławiu / The General Tadeusz Kosciuszko Land Forces Military Academy Wroclaw
http://www.wso.wroc.pl/

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
http://www.sgsp.edu.pl/uczelnia/about/osgsp_translate/wb1.php

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni / Polish Naval Academy
http://www.amw.gdynia.pl/index_en.php

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie / Higher Police School, Szczytno
http://www.wspol.eu/en/

Akademia Pomorska w Słupsku / Pomeranian University in Slupsk
http://apsl.edu.pl