Utländska examensbevis ger i Polen rätt att fortsätta studierna enligt principer fastställda i internationella avtal, och om sådant avtal saknas enligt tillämpliga polska bestämmelser.

Se efter online vilka utländska examina som erkänns i Polen.

KWALIFIKATOR är en databas där du kan få allmän information om olika typer av utländska examensbevis. Du kan kontrollera nivån och statusen för utbildningen i det land som utfärdat beviset och få veta i vilken mån ett visst utländskt examenbevis eller akademisk titel erkänns i Polen. Där framgår också vilken laglig grund som finns för olika rättigheter för innehavaren av ett examensbevis.

Verktyget är tillgängligt på polska och engelska.

Mer information: https://nawa.gov.pl/en/recognition/system-kwalifikator