3.03.2021 Aktualności

Poszukujemy współpracownika do Instytutu Polskiego!

Na nieobsadzone stanowisko w sekretariacie Instytutu Polskiego w Bratysławie poszukujemy nowego pracownika.

Wymagania niezbędne do pracy na tym stanowisku:

  • wykształcenie wyższe
  • doskonała znajomość języka polskiego i słowackiego w mowie i piśmie
  • komunikatywność
  • odporność na stres
  • wysoka kultura osobista
  • zaangażowanie
  • umiejętności komputerowe

Do obowiązków służbowych pracownika należeć będzie m.in. koordynacja funkcjonowania sekretariatu, obsługa korespondencji w języku polskim i słowackim, prowadzenie spraw związanych z obsługą pracy kierownictwa Instytutu Polskiego.

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl do 15 marca 2021 r. Wybrani kandydaci zostaną następnie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Scheduled ical Google outlook Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod

W środę 24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 r. zamordowali w Markowej rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami.
24 03.2021 Aktualności

POLONISTA – program stypendialny dla studentów i

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce.
19 03.2021 Aktualności