3.03.2021 Aktuality

Hľadáme kolegyňu/kolegu do Poľského inštitútu!

Na uvoľnenú pracovnú pozíciu v sekretariáte Poľského inštitútu v Bratislave hľadáme novú osobu.

Požiadavky na túto pracovnú pozíciu:

  • vysokoškolské vzdelanie
  • perfektná znalosť poľštiny a slovenčiny slovom aj písmom
  • komunikatívnosť
  • odolnosť voči stresu
  • zanietenosť pre prácu
  • príjemné vystupovanie
  • počítačové zručnosti

K pracovnej náplni pracovníka bude o. i. patriť koordinácia fungovania sekretariátu, vedenie a vybavovanie korešpondencie v poľskom a slovenskom jazyku, vedenie pracovného kalendára, vybavovanie záležitostí súvisiacich s pracovnou obsluhou vedenia Poľského inštitútu.

V prípade záujmu prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu na e-mailovú adresu: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl do 15. marca 2021. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Scheduled ical Google outlook Aktuality

Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas

V stredu 24. marca 2021 si Poľsko po štvrtýkrát pripomína Národný pamätný deň Poliakov zachraňujúcich Židov počas nemeckej okupácie. V tento deň uplynie 77 rokov ako Nemci zavraždili hrdinskú rodinu Ulmovcov z podkarpatského regiónu, ale aj všetkých Židov, ktoré táto rodina ukrývala.
24 03.2021 Aktuality

POLONISTA – štipendijný program pre študentov a

Cieľom programu Polonista je popularizovať poľský jazyk na svete poskytnutím možnosti pre cudzincov so záujmom o poľský jazyk a kultúru, aby študovali alebo realizovali výskumne projekty v Poľsku.
19 03.2021 Aktuality