Poľský inštitút v Bratislave sa ročne zapája do viac ako 180 projektov. Takmer polovica z nich sa realizuje mimo našich priestorov a mimo Bratislavy. Spolupracujeme najmä s poľskými umelcami a inštitúciami, no podporujeme aj množstvo projektov propagujúcich poľskú kultúru v spolupráci so slovenskými partnermi, teda umelcami, inštitúciami či združeniami. Okrem informačnej a propagačnej podpory ponúkame aj organizačnú, materiálnu, technickú, logistickú a finančnú pomoc.

Všetkých záujemcov pobádame k tomu, aby predstavili svoje nápady a projekty. Je potrebné, aby projekt obsahoval základné informácie, t. j. informáciu o účasti poľských umelcov, prepojenie s poľskou tvorbou (napr. divadelné predstavenie, film, hudobné dielo), dátum a miesto realizácie, celkový rozpočet vrátane iných zdrojov financovania, spôsoby propagácie, pre koho je projekt určený, aké publikum sa očakáva, povinnosti hlavného organizátora podujatia, očakávania od Poľského inštitútu. Vítané sú stručné informácie o podujatí, ktoré môžeme zahrnúť do programu PIB. Základným kritériom posúdenia nášho zapojenia je propagácia poľskej kultúry a poľsko-slovenskej kultúrnej spolupráce.

Čím skôr sa o novom projekte dozvieme a čím viac o ňom vieme, tým je väčšia šanca na jeho realizáciu.

Náš program pripravujeme v štvrťročných intervaloch. V súlade s našimi predpismi zasielame návrh štvrťročného programu na schválenie Odboru verejnej a kultúrnej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky. Iba na základe jeho rozhodnutia môžeme potvrdiť podporu Poľského inštitútu pre daný projekt. Všetky projekty podporené inštitútom musia byť označené naším logom – to je minimálna podmienka spolupráce.

Keďže si uvedomujeme, že nie všetky projekty sa realizujú podľa plánu, očakávame aj okamžité informácie o prípadných zmenách, pokiaľ ide o termín a miesto realizácie projektu a jeho účastníkov.

Návrhy projektov nám môžete posielať e-mailom na adresu: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl, alebo poštou na adresu:

Poľský inštitút
P.O. Box. 153
Nám. SNP 27
814 99 Bratislava