Dzień dobry, Polska w sercu Bratysławy! Tak można określić Instytut Polski w stolicy Słowacji. Mimo różnych nazw, lokalizacji czy zmian organizacyjnych, działamy w Bratysławie i na Słowacji od 1950 r. W niepodległej Słowacji od 1994 r. działamy pod nazwą Instytut Polski. Od ponad 60 lat dysponujemy siedzibą przy Placu Słowackiego Powstania Narodowego 27. Dzięki temu tak silnie wrośliśmy w bratysławski pejzaż. Powstało nawet powiedzenie „spotkajmy się u Polaków”, oznaczające spotkanie na rogu Placu SNP i ulicy Klobucznickiej, przed siedzibą Instytutu Polskiego.

W swoim działaniu kierujemy się przede wszystkim wytycznymi polskiej polityki zagranicznej oraz priorytetami dyplomacji publicznej i kulturalnej, określanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Istotne znaczenie dla działania IP ma też umowa o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej zawarta między rządami Polski i Słowacji 23 marca 2000 r. Określa ona w ramowy sposób najważniejsze dziedziny i sposoby promocji i współpracy naszych państw w tej dziedzinie. Jej roboczym uzupełnieniem są programy współpracy – obecnie obowiązujący został zawarty na lata 2015-18.

Podstawowym zadaniem IP pozostaje promowanie polskiej kultury, sztuki, nauki, edukacji, dziedzictwa i tradycji, nauczania języka polskiego, historii i studiów o Polsce, polskich twórców, polskiej kreatywności. Ułatwiamy także współpracę między Polską a Słowacją, Polakami a Słowakami w tych dziedzinach. Dbamy o kształtowanie pozytywnego obrazu Polski i Polaków wśród Słowaków. To wszystko w ramach szeroko rozumianej promocji „marki Polska”. W tym celu współdziałamy nie tylko z polskimi instytucjami i twórcami, ale także z instytucjami słowackimi i słowackimi artystami, oraz z Polakami mieszkającymi na Słowacji.

Nasze działania lokują Instytut pośród najbardziej aktywnych instytucji państw trzecich na Słowacji. IP w Bratysławie dysponuje własną galerią-salą wystawowo-koncertową, pozwalającą na dużą swobodę w prezentowaniu różnego rodzaju wystaw, organizacji koncertów, spotkań literackich czy dyskusji publicznych. Utrzymujemy czytelnię i bibliotekę ze zbiorem ponad 11 tysięcy książek, czasopism i audiobooków. Posiadamy też własny zasób DVD z polskimi filmami i płyt CD z polską muzyką. Organizujemy lektoraty języka polskiego, niezmiennie cieszące się zainteresowaniem wielu Słowaków.

Instytut Polski w Bratysławie jest również członkiem bratysławskiego klastra EUNIC (EU National Institutes of Culture), grupującego kilkanaście podobnych instytutów kultury i ambasad państw UE i stowarzyszonych. Więcej informacji o działalności klastra EUNIC dowiesz się na www.bratislava.eunic-online.eu.

INSTYTUTY POLSKIE NA ŚWIECIE

Instytut Polski w Bratysławie jest jednym z 24 podobnych instytutów, działających na świecie. Zdecydowana większość z nich znajduje się w Europie, w tym po dwa w Niemczech i Rosji. Poza Europą istnieją instytuty w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Indiach, Chinach oraz Izraelu. Podlegają one Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Więcej informacji o misji instytutów polskich znajdziecie Państwo tutaj.