Vedenie:
Jacek Gajewski
Riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave
radca-minister
email: jacek.gajewski[@]msz.gov.pl
tel: +421 2 544 32 012

Monika Olech
Námestníčka riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave
email: monika.olech[@]msz.gov.pl
tel: +421 2 544 32 013

Programové oddelenie:
Wilhelm Hess
Manažér projektov (hudba, film, divadlo)
email: wilhelm.hess[@]instytutpolski.org
tel: +421 2 544 32 015

Marta Miara
Galéria, manažérka projektov (výtvarné umenie, dizajn, sociálne siete)
email: galeria.bratislava[@]instytutpolski.org
tel: +421 2 544 32 015

Mário Kyseľ
Prekladateľ, manažér sociálnych sietí a PR
email: program.bratislava[@]instytutpolski.org
tel: +421 2 544 32 088

Teresa Lukáčová
Knižnica, kurzy poľského jazyka, manažérka projektov (literatúra, súťaže)
email: teresa.lukacova[@]instytutpolski.org
tel: +421 2 544 32 088

Voľné miesto

Administratívne oddelenie:
Grażyna Lašček
Sekretariát
email: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl
tel: +421 2 544 32 013, +421 2 544 32 030

Jana Drobotová
Ekonomický úsek, administratíva
email: jana.drobotova@instytutpolski.org
tel: +421 2 544 32 089