Vedenie:
Anna Opalińska
Riaditeľka Poľského inštitútu v Bratislave
tel: +421 2 544 32 012
sekretariát e-mail: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl
sekretariát tel: +421 2 544 32 013, +421 2 544 32 030

Monika Olech
Námestníčka riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave
email: monika.olech[@]msz.gov.pl
tel: +421 2 544 32 013

Programové oddelenie:
Wilhelm Hess
Manažér projektov (hudba, film, divadlo)
email: wilhelm.hess[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 015

Mário Kyseľ
Prekladateľ, manažér sociálnych sietí a PR
email: program.bratislava[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 088

Teresa Lukáčová
Knižnica, kurzy poľského jazyka, manažérka projektov (literatúra, súťaže)
email: teresa.lukacova[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 088

voľná pozícia
Manažér projektov (výstavy, výtvarné umenie)
email: galeria.bratislava[@]instytutpolski.pl

Marta Miara
materská dovolenka

Administratívne oddelenie:
voľná pozícia, dočasne zastupuje p. J. Drobotová
Sekretariát
email: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl
tel: +421 2 544 32 013, +421 2 544 32 030

Jana Drobotová
Referent pre administratívno-finančné záležitosti
e-mail: jana.drobotova[@]instytutpolski.pl

Maciej Grzybowski
Administratíva, vodič