Vedenie:
Anna Opalińska
Riaditeľka Poľského inštitútu v Bratislave
tel: +421 2 544 32 012

Monika Olech
Námestníčka riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave
email: monika.olech[@]msz.gov.pl
tel: +421 2 544 32 013

Programové oddelenie:
Wilhelm Hess
Manažér projektov (hudba, film, divadlo)
email: wilhelm.hess[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 015

Marta Miara
Galéria, manažérka projektov (výtvarné umenie, dizajn, sociálne siete)
email: galeria.bratislava[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 015

Mário Kyseľ
Prekladateľ, manažér sociálnych sietí a PR
email: program.bratislava[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 088

Teresa Lukáčová
Knižnica, kurzy poľského jazyka, manažérka projektov (literatúra, súťaže)
email: teresa.lukacova[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 088

Administratívne oddelenie:
voľná pozícia, dočasne zastupuje p. N. Hartlová
Sekretariát
email: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl
tel: +421 2 544 32 013, +421 2 544 32 030

Andrej Dlabáč
Administratíva, vodič

Natalia Hartlová
Referent pre administratívno-finančné záležitosti