Vedenie:
Dr. Piotr Drobniak
Poverený riadením Poľského inštitútu v Bratislave
email: piotr.drobniak[@]msz.gov.pl
tel: +421 2 544 32 013
sekretariát e-mail: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl
sekretariát tel: +421 2 544 32 013, +421 2 544 32 030
, +421 910 273 881

Programové oddelenie:
Wilhelm Hess
Manažér projektov (hudba, film, divadlo)
email: wilhelm.hess[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 015

Mário Kyseľ
Manažér sociálnych sietí a PR, programový referent
email: program.bratislava[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 088

Teresa Lukáčová
Knižnica, kurzy poľského jazyka, manažérka projektov (literatúra, súťaže)
email: teresa.lukacova[@]instytutpolski.pl
tel: +421 2 544 32 088

voľná pozícia
Manažér projektov (výstavy, výtvarné umenie)
email: galeria.bratislava[@]instytutpolski.pl

Marta Miara
materská dovolenka

Administratívne oddelenie:
Ing. Mája Vargová
Sekretariát
email: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl
mob.: +421 910 273 881
tel: +421 2 544 32 013, +421 2 544 32 030

Jana Drobotová
Referent pre administratívno-finančné záležitosti
e-mail: jana.drobotova@instytutpolski.pl
mob.: +421 910 273 912
tel.: +421 2 54432030

Adam Kováč
Administratíva, vodič