CERTYFIKOWANY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

Certyfikowane egzaminy z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

EGZAMIN ECL W BUDAPESZCIE

Akredytowanym ośrodkiem certyfikowanego egzaminu z języka polskiego ECL w Budapeszcie jest Centrum Nauki Języków Obcych przy Uniwersytecie ELTE (ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ). Egzamin organizowany jest dwa razy w roku na poziomach A2, B1, B2 i C1. 

Dalsze informacje

PAŃSTWOWY EGZAMIN CERTYFIKOWANY Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Certyfikowany egzamin z języka polskiego przeprowadza Państwowa Komisja  Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na najnowszych zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w Europie. Egzaminy organizowane są co najmniej 3 razy w roku (wiosną, latem i jesienią) na poziomach B1, B2 i C2.

Dalsze informacje

Zgłoszenia