Wśród projektów dedykowanych naukowcom i doktorantom znajdują się:

  • Program Poland My First Choice –skierowany do studentów zagranicznych zainteresowanych odbyciem studiów II stopnia i uzyskaniem tytułu magistra na polskiej uczelni.

Więcej informacji o programie oraz pełna lista krajów partnerskich: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-poland-my-first-choice

  • Polskie Powroty – program wspiera wyróżniających się polskich naukowców w powrocie do kraju. Skierowany do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

Więcej informacji o programie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Foto: Mariusz Cieszewski
  • Program im. Ulama –Stypendium umożliwia prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi; odbycie stażu podoktorskiego; pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej; prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Więcej informacji o programie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

  • Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa – stypendium oferowane młodzieży polskiego pochodzenia, obywateli jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.
Foto: Mariusz Cieszewski
  • Program Stypendialny im. Stefana Banacha – powstał z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem programu skierowanego do obywateli państw Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej oraz krajów Bałkanów Zachodnich, jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli.

Więcej informacji o programie: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha

  • Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – zainicjowany wspólnie przez MSZ oraz NAWA w ramach polskiej pomocy rozwojowej, podobnie jak w przypadku Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha, wspiera on rozwój społeczno-gospodarczy krajów rozwijających się (bez krajów Europy i Azji Centralnej). Pierwszeństwo mają aplikanci z następujących krajów: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam.

Więcej informacji o programie: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-ignacego-lukasiewicza

Foto: Mariusz Cieszewski

Więcej o programach NAWA: https://www.nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace