Polska oferuje kilka rodzajów stypendiów dla obcokrajowców chcących studiować w Polsce i prowadzić tutaj badania naukowe.

Dostępne są m.in.: Erasmus +, stypendia w ramach umów bilateralnych, Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS, Wyszehradzki program stypendialny, stypendia dla studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z krajów postsowieckich, stypendia dla obywateli krajów rozwijających się, Program Fulbrighta, program stypendialny im. Lane’a Kirklanda, UNESCO/Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering, Programme of Fellowships under the Polish National Commission for UNESCO.

Więcej informacji na http://www.go-poland.pl/